Daně? Umíme :)

Novinky

Změna výpočtu DPH

Od 1.10.2019 (účinnost od 1.4.2019) dochází ke změnám ve výpočtu DPH tzv. metodou „shora“. Daň se vypočte jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl částky vymezené v §37 písm. b) bod 1 a koeficientu dle sazby (základní 1,21, první snížená 1,15 a druhá snížená 1,10). Výpočet „zdola“, který upravuje § 37 písm. a) zákona o DPH zůstává nezměněn. Tj. výpočet se provede jako součin základu daně a sazby daně.

Jednoduchý příklad pro ilustraci:
Základ daně 100.000,–, sazba daně 21 %, hodnota plnění včetně daně 121.000,–

  • Výpočet podle §37 písm. a): 100.000×0,21 = 21.000,–
  • Výpočet podle §37 písm. b): 121.000 – (121.000/1,21) = 121.000 – 100.000 = 21.000,–

Komora auditorů České republikyKomora certifikovaných účetníchAsociace profesních účetních
Napište nám a my Vám zavoláme zpátky.