Daně? Umíme :)

Novinky

Prominutí odvodů na sociální zabezpečení a elektronické podání

Nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 řadě zaměstnavatelů promíjí pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci. Tato skutečnost nastává již v povinnosti za měsíc červen a dále se týká měsíců červenec a srpen 2020.

Pro nárok na prominutí je potřeba splnit několik podmínek a to všechny současně.

  1. Zaměstnavatel zaměstnává v pracovním poměru v posledním dni kalendářního měsíce nejvýše 50 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (do tohoto počtu se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, kterým zaměstnání trvá, ale nepracují např. z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, tzv. neplacené dovolené apod., přičemž není rozhodná ani výše úvazku – do tohoto počtu se zahrnuje každý zaměstnanec v pracovním poměru bez ohledu na úvazek, úvazky se nijak nesčítají; naopak se v počtu nezohledňují zaměstnanci s uzavřenými dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr – o pracovní činnosti a o provedení práce)
  2. počet těchto zaměstnanců v posledním dni kalendářního měsíce činí aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu 2020
  3. úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020
  4. odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci (6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance), a to ve stanovené lhůtě (tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce) a ve výši uvedené v přehledu o výši pojistného
  5. za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytované zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti (tzv. program Antivirus A a B)

Dále pak stanovuje možnosti podání přehledů od 1.7.2020 a to na pouze elektronickou formu. Týka se to již podání za měsíc červen 2020.

Pro detailnější informace ke změnám použijte tento odkaz na stránky ČSSZ. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

https://www.cssz.cz/…elektronicky


Komora auditorů České republikyKomora certifikovaných účetníchAsociace profesních účetních
Napište nám a my Vám zavoláme zpátky.