Daně? Umíme :)

Novinky

Odvody na sociální a zdravotní pojištění v době krize

V rámci probíhající krize způsobené výskytem koronaviru a na něj navazujících vládních opatřeních se obě komory parlamentu usnesly na určtém „balíčku“ na podporu OSVČ.

Výsledkem předložených návrhů je např. odpuštění minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění a to v době od března 2020 do sprna 2020.

Co to znamená prakticky??
V období od března do sprna 2020 živnostníci nemají povinnost platit odvody na důchodové pojištění. Jedinou platbou, která zůstává v platnosti je platba nemocenského pojištění u OSVČ dobrovolě pojištěných.
Rozdíly budou tedy patrné až ve vyúčtování za rok 2020 a to následovně
- při odvodu minimální zálohy jsou platby na důchodové pojištění odpuštěny v plné výši za období březen až spren 2020
- při odvodu vyšší zálohy, nemusí OSVČ platit v období březen až srpen 2020 žádné zálohy. V ročním vyúčtování ovšem bude nutné zpětně doplatit za těchto 6 měsíců rozdíl nezi minimálnní zálohou a skutečnou výši pojistného dle zisku OSVČ za rok 2020

Pokud již byla zaplacena záloha za březen 2020, což vzhledem k datu kdy opatření bylo schváleno je velice pravděpodobné, bude tato platba použita přednostně na jiné splatné závazky a poté vedena jako předplacená záloha za měsíc září.

Doba od března do srpna se i nadále započítává pro důchodové nároky. Bude se k ní přihlížet stejně, jako byste odváděl/a zálohy stanovené pro rok 2019.

Zdravotní pojištění
Zde se bude postupovat obdobě jako u pojištění sociálního.

Platit či neplatit?
Otázkou zůstává, zdali neplatit rozdíl mezi předepsanou výši zálohy a minimem u plátců, kterých se to týká.
Naším doporučením je tuto platbu provádět i nadále, aby plátce předešel případnému velkému doplatku ve vyúčtování za rok 2020 podávaném v termínu 2021. Samozřejmě v případě, že stávající krize nezpůsobí tak markamtní propad příjmů, že by tyto odvody byly zbytečné a způsobily by naopak přeplatek.

Podrobněji na https://www.mpsv.cz/…ni-pojisteni


Komora auditorů České republikyKomora certifikovaných účetníchAsociace profesních účetních
Napište nám a my Vám zavoláme zpátky.